Op deze pagina worden enkele begrippen verklaard:
(Bron: Wikipedia)


Wat houdt dat in?

Tarot:
Tarot is een set van 78 kaarten met symbolische afbeeldingen, afwijkend van de normale 52 speelkaarten. De set wordt veel gebruikt voor kaartleggen, voor persoonlijkheidsanalyse, voor meditatie, om de toekomst te duiden en huidige problemen bloot te leggen.

Geschiedenis:
Het tarotspel is waarschijnlijk in de 15e eeuw ontstaan in Noord-ItaliŽ, door aan het reeds bestaande kaartspel 4 extra figuurkaarten en 22 troefkaarten toe te voegen. Voor zover bekend zijn tarotkaarten eeuwenlang slechts gebruikt om mee te spelen (zie ook: Tarotkaarten). Pas nadat in 1781 Antoine Court de Gebelin in zijn boek Le Monde Primitif beweerde dat tarotkaarten "geheimen van de Egyptenaren" zouden bevatten, begon men Tarotkaarten te gebruiken voor het voorspellen van de toekomst. Sindsdien zijn er allerlei alternatieve theorieŽn over de oorsprong van de tarot ontstaan, waarvan echter de meeste zijn geformuleerd zonder de historische feiten in acht te nemen. (Zo is de theorie, dat de joker zich uit de kaart met de afbeelding van een Dwaas heeft ontwikkeld onjuist. De joker is waarschijnlijk ontstaan uit het spel Euchre.) Ook al is de tarot niet oorspronkelijk bedoeld voor waarzeggerij, de kaarten zijn, met hun sterke symboliek, wel zeer geschikt om als waarzegkaarten te gebruiken.

De kaarten:
Kaart 0 van de Grote Arcana in de wijdverbreide Tarot de Marseilles: De Dwaas.
Het inmiddels klassiek geworden tarotspel bestaat uit 78 kaarten: 22 kaarten met een sterk archetypische afbeelding, die door waarzeggers Grote Arcana genoemd worden en de grote thema's uit het leven vertegenwoordigen en 56 kaarten die tegenwoordig ook wel de Kleine Arcana wordt genoemd; en die de gebeurtenissen van alle dagen vertegenwoordigen. Deze bestaan uit vier kaartkleuren: Staven (of Stokken), Bokalen (of Kelken), Zwaarden en Munten (of Pentagrammen; de gewoonte om pentagrammen in tarotkaarten te gebruiken dateert van ca. 1900). Elke kaartkleur heeft veertien kaarten: getallen 1 t/m 10 plus vier figuurkaarten (page, ridder, koningin en koning). De kaartkleuren worden vaak beschouwd als representatief voor de 4 elementen: het meest wijd verbreid is de opvatting dat de Staven staan voor het element vuur, de Bokalen voor het element water, de Zwaarden voor het element lucht en de Pentagrammen voor het element aarde, maar ook andere indelingen en interpretaties zijn gangbaar. Sommige kaartspellen bevatten twee extra kaarten, 'Waarheid' en 'IntuÔtie'.

Duiding:
Er zijn verschillende manieren om tarotkaarten te gebruiken voor duiding. Volgens sommigen is de tarot een studie waarbij iemands toekomst wordt bekeken aan de hand van een vraag. Dit behoort tot de occulte studies. Anderen zeggen dat tarot een manier is om inzicht te krijgen in bepaalde problemen en vraagstukken. De populairste uitvoering is de Rider-Waite, die begin 20e eeuw is ontworpen. Veel cursussen en boeken nemen deze set als basis. Ook de Thoth tarot van Aleister Crowley en Frieda Harris is erg populair. De meest bekende kaartleggingen zijn 'heden-verleden-toekomst' en het Keltisch Kruis, waarbij 10 kaarten worden gelegd die meer verklaren over de oorzaak en achtergronden van het vraagstuk/de situatie, de invloed van derden en (eventuele) ontwikkelingen in de toekomst.
Sinds de achttiende eeuw zijn een aantal mythes rond de tarot ontstaan, onder andere dat ze zouden stammen uit het oude Egypte of verband zouden houden met de Kaballa. De oudst bekende tarotkaarten, de Visconti-Sforza tarot stammen echter slechts uit de eerste helft van de 15e eeuw. Tarotkaarten worden ook vaak in verband gebracht met zigeuners (Roma), evenals gelijksoortige zaken als handlezen en het gebruik van een kristallen bol. Zigeuners maken echter geen gebruik van tarotkaarten, zij hebben hun eigen kaarten.

Empathie:
Het begrip empathie slaat op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een ander of een dier. Empathische vermogens schijnen sterker te zijn als de persoon of dier zich vlakbij bevindt, een bekende of familielid is, zoals bij twee- of meerlingen wordt beweerd, maar de persoon of dier waar men de gevoelens van waarneemt hoeft niet per se in de buurt te zijn.

Paranormaal::
Staat voor het waarnemen, weten of kunnen van iets op een niet-wetenschappelijk verklaarbare manier (het voorvoegsel para betekent "niet", "naast" of "voorbij".).

Paragnost:
Een paragnost is iemand die door een bepaalde ontwikkeling paranormale verschijnselen kan waarnemen en verduidelijken. De paragnost krijgt informatie door die binnen de normale zintuiglijke waarnemingen niet mogelijk zijn. Zo kan hij bijvoorbeeld gedachten, gevoelens, herinneringen, of visualisaties van een cliŽnt of groep opvangen. Om die reden worden paragnosten wel eens ingeschakeld om vermiste mensen of voorwerpen te helpen opsporen.

Telepathie
Onder telepathie verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. Het wordt wel het "zesde zintuig" genoemd.

Mediamiek
Met paranormale vermogens - de eigenschappen van een medium bezittend.

Helderziend
Is het paranormale verschijnsel dat iemand op buitenzintuiglijke wijze beelden ziet van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen.

Helderwetend
Naast het zintuiglijk waarnemen, wordt ook het "helder weten" frequent gerapporteerd. Hierbij beschikt de persoon over kennis, schijnbaar zonder deze langs een natuurlijke weg verworven te hebben. Verschillende vormen van helderweten worden gemeld: - Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen - vaak gerelateerd aan toekomstige feiten - waardoor het aanleunt tegen toekomst voorspellen. - Het hebben van kennis over een persoon zonder voorkennis (dus zonder dat men hierover iets te weten kon komen). Bv. het weten van gebeurtenissen, daden of ziekten uit het verleden. - Het 'weten' wordt vaak vermeld samen met het ervaren van de zintuiglijke waarnemingen, zodat het een totaalbeeld aan kennis met zich meebrengt. Zoals het zien van beelden, horen van geluiden, beleven van gevoelens en geuren. - Melding wordt ook vaak gedaan van kennis die doorgegeven zou worden via een helpende gids of entiteit. - Het hebben van kennis die vergaard zou zijn in een eerder leven. - Weten waar iemand zich bevindt als hij/zij niet in de buurt is. In de psychologie zijn gelijkaardige ervaringen beschreven met regressietherapie, waarbij cliŽnten melding maakten van kennis uit een vorig leven. Andere benamingen voor bovengenoemde gaven zijn: alziend(-heid), alvoelend(-heid), alhorend(-heid), alruikend(-heid), alproevend(-heid) en alwetend(-heid).

Helderhorend
Het horen van boodschappen van onzichtbare entiteiten (bv. geesten); Het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest. Dit kunnen ook klanken of andere geluiden zijn. De geluiden werden dus ook niet geregistreerd via de oren; Paragnosten rapporteren bv. het "horen" (zonder geluid in de oren) van diverse geluiden van degene waarmee hij werkt. De eigen emotionele verwerking en levenservaring van de paragnost bepalen hoe hij deze geluiden interpreteert. Aangezien geluiden meestal iets oproepen, zoals herinneringen, gevoelens, e.d. worden dergelijke waarnemingen meestal hierdoor gekleurd. Paragnosten klasseren helderhoren daarom soms deels als telepathie.
Spiritualiteit
Heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

*** Wordt aan gewerkt ! ***